Scholing

Infographic Zoetwaren-online

Efficiënt produceren, snel inspringen op de vele ontwikkelingen in en buiten de branche. Het kan alleen als werkgevers investeren in scholing van medewerkers. Ook voor de medewerkers is scholing onmisbaar. Als zij zich inzetten voor scholing, investeren ze in hun loopbaan en krijgen ze meer kansen op de arbeidsmarkt. De sociale partners in de zoetwarenindustrie willen daarom ondernemingen stimuleren en helpen om een goed scholingsbeleid op te zetten.

In de CAO Zoetwaren is vastgelegd dat werkgevers een scholingsplan moeten opstellen. Zo willen de sociale partners garanderen dat alle medewerkers voldoende scholing krijgen. De sector zet adviseurs in die werkgevers hierbij kunnen helpen. Ondernemingen moeten extra aandacht besteden aan groepen medewerkers die op het gebied van scholing vaak achterblijven, zoals de laagste loongroepen. Medewerkers moeten ook hun steentje bijdragen. Zij zijn verplicht om scholing te volgen als dit nodig is voor hun functioneren.

Scholing op maat
Een willekeurige cursus is natuurlijk niet genoeg; de kwaliteit van de scholing is van groot belang. Daarom hebben de sociale partners geïnvesteerd in het ontwikkelen van lesmateriaal speciaal voor de zoetwarenindustrie. Dit online scholingstraject is beschikbaar via www.zoetwaren-online.nlOndernemingen zijn verplicht om dit lesmateriaal op te nemen in het scholingsplan. Bij het complete scholingspakket van Zoetwaren-online horen ook een programma voor praktijkbegeleiding, mogelijk een procedure Erkenning Verworven Competenties (EVC) en een proeve van bekwaamheid. Zo combineert Zoetwaren-online maatwerk met veelzijdig lesmateriaal.

Werkgroep Scholing
Omdat de zoetwarensector voortdurend in beweging is, zijn scholing en bijscholing altijd nodig. Daarom is de paritaire
 werkgoep scholing steeds bezig met het ontwikkelen van vervolgmodules en andere initiatieven. Zo blijft het scholingsaanbod actueel.

Meer informatie:

AttachmentSize
Infographic Zoetwaren-online482.93 KB
Testimonial Scholing.pdf87.41 KB
Scholingsplan (CAO Artikel 46)46.6 KB
Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...