1.1 Opzet van het functiehandboek

Het functiehandboek voor de Zoetwarenindustrie dient als hulpmiddel voor ondernemingen bij het indelen van de binnen de organisatie voorkomende functies. De bedrijfsfuncties worden door de werkgever ingedeeld in de aan de CAO gerelateerde functiegroepen.

Het handboek is onderverdeeld in vier delen. Deel I beschrijft de algemene informatie met betrekking tot functiewaardering en meer specifiek de ORBA-methode.
 
Praktische toepassing
Deel II gaat in op de praktische toepassing van het referentieraster met daarbij de te doorlopen stappen om tot een indeling van een functie te komen. Ook zijn de CAO-afspraken ten aanzien van de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn bij de invoering van dit nieuwe functiehandboek samengevat. Tevens is een overzicht opgenomen waarin de functienamen uit de functiehandboeken van respectievelijk de 'Snoep' en 'Koek' naast de nieuwe referentiefuncties van dit handboek gezet. Dit omdat er gekozen is om meer algemene functienamen te gebruiken. Ook wordt er in dit deel stilgestaan bij de mogelijkheden van werknemers om, conform de CAO-afspraken, bezwaar aan te tekenen tegen de door een werkgever genomen indelingsbeslissing. Hierbij worden de verschillende fasen van dit proces beschreven.
 
Referentie functiemateriaal
Deel III bevat het referentie functiemateriaal van de Zoetwarenindustrie. Dit bestaat uit de functieomschrijvingen (referentiefuncties), de bijbehorende functieniveau informatie (o.a. ORBA-scores), het referentieraster, functieomschrijvingen en NOK-matrices. Het referentiemateriaal dient gebruikt te worden bij het indelen van de bedrijfsfuncties. Alle referentiefuncties zijn gewaardeerd met behulp van het ORBA-functiewaarderingssysteem van AWVN. Voor de referentiefuncties zijn volledige functieomschrijvingen opgenomen. Daarnaast treft u bij vele referentiefuncties een NOK-matrix aan. Hierin zijn de Niveau Onderscheidende Kenmerken ten opzichte van een onderliggend en/of bovenliggend functieniveau beschreven. Hierin zijn tevens ontwikkelstappen te herkennen. Tevens omvatten de NOK-matrices concrete handvatten voor het vergelijken en indelen van bedrijfsfuncties.
 
Hulpmiddelen
Het laatste deel bestaat uit een aantal bijlagen. Het bevat de hulpmiddelen (voorbeeldformulieren), die dienen ter ondersteuning en vereenvoudiging uitvoering van functieonderzoek en het toepassen van het functiehandboek binnen uw onderneming. Als laatste is in dit deel een adressenlijst opgenomen.
 
Advies
Voordat u met het indelen van functies gaat beginnen, adviseren wij u eerst dit handboek goed door te lezen. Door het volgen van de beschreven procedures en het gebruik van de opgenomen hulpmiddelen maakt u het zich een stuk eenvoudiger.
Wanneer u vragen heeft over de toepassing van dit handboek, kunt u contact opnemen met de VBZ (www.vbz.nl) of AWVN (www.awvn.nl).
 
Inhoudsopgave
1          Algemene informatie
1.1       Opzet van het functiehandboek
1.2       Wat is functiewaardering?
1.3       De ORBA-methode
 
2          Functiewaardering zoetwarenindustrie
2.1       CAO-afspraken (overgangsmaatregelen)
2.2       Stappenplan functie-indeling
2.3       Beroepsprocedure functie-indeling
 
3          Referentiemateriaal zoetwarenindustrie
3.1       Referentiefuncties
 
4          Bijlagen
 
Het Functiehandboek Zoetwaren printen? Het hele handboek is te downloaden als pdf.
AttachmentSize
Compleet Functiehandboek Zoetwarenindustrie.pdf665.59 KB
Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...