Functies

De functies van medewerkers in de zoetwarenindustrie zijn divers: van productontwikkelaar tot inpakker en van deegmaker tot monteur. Voor de hele branche zijn die verschillende functies ingedeeld in functiegroepen. Daar zijn weer salarisschalen aan verbonden. De functieomschrijvingen zijn opgenomen in een tweetal functieboeken. De sociale partners zijn bezig om deze samen te voegen tot één, actueel functieboek voor de hele sector.

Duidelijke functie, eerlijke beloning
Een goede functieomschrijving is belangrijk. Zo weten beide partijen wat de taken van een medewerker zijn en waarop hij wordt beoordeeld. Iedere functieomschrijving hoort bij een functiegroep. Deze functiegroep is weer verbonden aan een salarisschaal. Op die manier is gegarandeerd dat medewerkers die hetzelfde werk doen, ook gelijk worden beloond. Gelijke monniken, gelijke kappen, dus.


Resultaten van de werkgroep Integratie Functieboeken

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Integratie functieboeken hard gewerkt aan het integreren van de functieboeken Koek en Snoep. Dit moest heel zorgvuldig gebeuren, omdat werknemers in beide sectoren er niet op achteruit mochten gaan. De inspanningen van de werkgroep hebben nu hun vruchten afgeworpen: het nieuwe functieboek is digitaal beschikbaar.

Gedrukt exemplaar
Werkgevers en werknemers die hiervan een exemplaar willen hebben, kunnen dat aanvragen bij VBZ of hun vakbond.

 

Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...