CAO Zoetwaren

Loon, scholing, werktijden, arbo: werkgevers en werknemers moeten heel wat afspraken maken. In de wet- en regelgeving is al veel vastgelegd over hun rechten en plichten. Maar de overheid laat ook ruimte voor de sociale partners om op brancheniveau afspraken te maken. Vaak pittige onderhandelingen leveren afspraken op voor de hele sector. Deze worden vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Voor de gehele koek- en snoepindustrie bestaat één cao: de CAO Zoetwaren. Weten wat er is geregeld over ploegendiensten, opleidingen of machineveiligheid? Het staat allemaal in de cao.

In de CAO Zoetwaren zijn vooral afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Zo komen arbeidsduur en arbeidstijden, functie-indeling en beloning, toeslagen en vergoedingen, vakantie en verlof, scholing en pensioen aan bod. Daarnaast staan er afspraken in over onder meer de arbeidsovereenkomst, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie en het sociaal beleid. De CAO Zoetwaren is een minimum-cao: werkgevers moeten minimaal de arbeidsvoorwaarden leveren die in de cao zijn vastgelegd. Betere arbeidsvoorwaarden bieden mag wel, slechtere voorwaarden zijn niet toegestaan.

Afspraken voor iedereen
De CAO Zoetwaren is van toepassing op ondernemingen in de zoetwarenindustrie. Welke (soorten) bedrijven hier allemaal bijhoren, staat in artikel 1, lid 1. Zoals de meeste bedrijfstak-cao’s wordt ook de CAO Zoetwaren steeds algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit betekent dat de afspraken gelden voor alle ondernemingen in de branche, ook als zij niet betrokken waren bij de onderhandelingen.

Twee aparte CAO's
Eén van de speerpunten voor de sociale partners zijn de arbeidsomstandigheden in de branche. Die vinden werkgevers en werknemers zo belangrijk dat er een aparte cao voor is, de CAO Arbeid & Gezondheid. Hierin staan afspraken over het arbobeleid en hoe de sociale partners de werkgevers daarbij ondersteunen. Daarnaast is er een aparte CAO Sociaal Fonds Zoetwaren. Het sociaal fonds financiert en subsidieert activiteiten die goede arbeidsverhoudingen in de Zoetwarenindustrie bevorderen. De afspraken hierover zijn opgenomen in de aparte cao.

Stevig onderhandelen
Als het einde van de looptijd van de CAO Zoetwaren in zicht komt, beginnen de sociale partners onderhandelingen over een nieuwe cao. Ze kijken opnieuw naar de oude afspraken en kunnen inspringen op maatschappelijke ontwikkelingen. De achterban speelt hierbij natuurlijk ook een rol: op verschillende momenten raadplegen werkgevers- en werknemersorganisaties hun leden. De sociale partners spreken bij de onderhandelingen ook af wat de looptijd is van de nieuwe cao.

Onenigheid over de CAO
De CAO Zoetwaren is zo duidelijk mogelijk opgesteld. Toch is er soms ruimte voor interpretatie en dus voor onenigheid. Daarom hebben de sociale partners een beroepscommissie ingesteld. Die helpt de bepalingen in de cao eenvormig uit te leggen en toe te passen. Ook adviseert de commissie bij geschillen over de cao, de functie-indeling van werknemers en het beoordelingssysteem.

Meer informatie:

AttachmentSize
Inlegvel nieuwe artikelen en wijzigingen cao Zoetwaren 2021-2022.pdf445.11 KB
Cao voor de Zoetwarenindustrie 2021-2022.pdf1004.48 KB
Cao voor de Zoetwarenindustrie 2019-2020.pdf728.14 KB
Salaristabellen 2019-2020.pdf540.34 KB
cao voor de Zoetwarenindustrie 2018.pdf897.97 KB
Salaristabellen 2018.pdf128.32 KB
Cao voor de Zoetwarenindustrie 2017.pdf784.03 KB
Salaristabellen Zoetwaren 2017.pdf119.06 KB
Cao Sociaal Fonds Zoetwaren 2012-2017.pdf72.93 KB
Uitleg begrip loondoorbetaling art 43 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie.pdf10.36 KB
Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...