Arbeidsomstandigheden

De wet- en regelgeving legt de verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden bijna helemaal bij de werkgever. Een goede samenwerking is hierbij onmisbaar, ook medewerkers moeten hun steentje bijdragen. De sociale partners willen daarom actief samenwerken om de arbeidsomstandigheden in de zoetwarensector steeds verder te verbeteren. Hiervoor hebben zij zelfs een aparte CAO Arbeid & Gezondheid afgesloten.

Klik hier voor de website zoetwaren.nl/arbo.

Medewerkers in de zoetwarenindustrie lopen diverse risico’s. Het is de plicht van de werkgever om deze zoveel mogelijk te beperken. Medewerkers zijn op hun beurt wettelijk verplicht om mee te werken aan de arbomaatregelen van de werkgever. De OR of PVT houdt namens de medewerkers toezicht op het arbobeleid van de werkgever.

Branche-RI&E
In de Arbowet is bepaald dat alle werkgevers voor hun bedrijf een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten opstellen. Ze inventariseren alle risico’s die de medewerkers lopen en evalueren deze. Vervolgens stellen ze een plan van aanpak op met daarin maatregelen om de risico’s weg te nemen of te beperken.

De zoetwarenbranche heeft voor het maken van de RI&E twee digitale instrumenten ontwikkeld in een arbomanagement systeem; het AMS. Deze instrumenten zijn door sociale partners in de zoetwarenindustrie samen ontwikkeld; werkgevers- en werknemersorganisaties. Het AMS biedt de mogelijkheid om naar behoefte modules aan en uit te zetten. Ook kunnen er RI&E’s gemaakt worden voor verschillende afdelingen. Klik hier voor alle informatie over de RI&E's.

Oplossingen in de arbocatalogus
In de arbocatalogus zijn de maatregelen en middelen vastgelegd die ervoor zorgen dat de arbeidsomstandigheden van een goed niveau zijn. Naast praktische oplossingen bevat de Arbocatalogus ook brancheafspraken tussen werkgevers en werknemers. Zo ziet u in een oogopslag welke maatregelen u minimaal geacht wordt te nemen. De Arbocatalogus kunt u vinden op: www.arbocataloguszoetwaren.nl.

Arbodienst of maatwerk
Werkgevers moeten zich bij hun arbobeleid laten bijstaan door gecertificeerde arbodeskundigen, zoals een bedrijfsarts. De meeste bedrijven hebben voor deze dienstverlening een contract met een arbodienst. In de CAO Arbeid & Gezondheid is vastgelegd dat bedrijven onder bepaalde voorwaarden ook gebruik mogen maken van de maatwerkregeling voor de zoetwarenindustrie. Ze kopen dan geen volledig dienstenpakket in bij een arbodienst, maar huren zelfstandige gecertificeerde arbodeskundigen in.

Wilt u meer weten over arbeidsomstandigheden?
Ga naar www.zoetwaren.nl/arbo. Deze aparte website is speciaal ontwikkeld door de werkgevers in samenwerking met de sociale partners. Op deze website kunt u alle instrumenten vinden die veilig werken bevorderen, bovendien vindt u daar ook de branchespecifieke RI&E en de Arbocatalogus.

Meer informatie:

AttachmentSize
CAO Artikel 845.12 KB
VBZ CAO Arbeid & gezondheid 2015-2019.pdf60.94 KB
Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...