Thema's

De cao, beloning, pensioen. Het zijn natuurlijk thema’s waar iedereen in de zoetwarenindustrie mee te maken krijgt. Maar ook scholing, arbo, levensfasebewust beleid, medezeggenschap en maatschappelijk bewust ondernemen worden steeds belangrijker. Over al deze relevante thema’s biedt Zoetwaren.nl actuele informatie, met verwijzingen naar onder meer de cao-artikelen en initiatieven van de sociale partners. Zo kan iedereen die betrokken is bij de zoetwarensector op de hoogte blijven van alle afspraken, regelingen en ontwikkelingen.

Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...