Werkgroep Vitaal & Vaardig

Veranderingen in de zoetwarenindustrie gaan steeds sneller. Dat is goed voor bedrijven en medewerkers. Maar dan moeten ze de veranderingen wel kunnen bijbenen. Goede scholing is hierbij onmisbaar, omdat de kennis van medewerkers steeds sneller veroudert. De sociale partners willen daarom werkgevers helpen bij het vormgeven van hun scholingsbeleid. Daar profiteert immers iedereen van. De werkgroepen scholing houdt zich hier al enige jaren intensief mee bezig.

Goede scholing is zó belangrijk, dat dit niet vrijblijvend kan zijn. Daarom is in de CAO Zoetwaren afgesproken dat werkgevers verplicht zijn om hun medewerkers scholing aan te bieden. Bovendien moeten ze scholing op maat aanbieden. Om de werkgevers hierbij te helpen, heeft de werkgroep scholing een apart scholingsprogramma voor de zoetwarenindustrie ontwikkeld.

Zoetwaren is online
In 2007 is de website Zoetwaren-online gelanceerd. Deze site helpt bedrijven bij het gericht opleiden van medewerkers met behulp van een volledig scholingspakket. Werkgevers zijn volgens de CAO Zoetwaren verplicht om dit pakket ook echt te gebruiken. Alleen zo kunnen bedrijven en medewerkers er optimaal van profiteren.

Hogere eisen
Het werk van de Werkgroep Scholing is nog niet af. De zoetwarenindustrie blijft zich immers ontwikkelen en de eisen aan scholing worden steeds hoger. Daarom blijft de werkgroep het scholingspakket uitbreiden en verbeteren. Ook onderzoeken de leden de mogelijkheden om het systeem te laten accrediteren. Dan kan Zoetwaren-online worden geïntegreerd in een traject Erkenning Verworven Competenties (EVC). Daarnaast brengt de werkgroep de scholing in de sector voortdurend onder de aandacht. Echte successen? Die kunnen werkgevers en werknemers alleen bereiken als ze actief bezig blijven met scholing.

Leden
Werkgevers
- Grietje Roelofsen (CCI)
- Eveline van Dijk-Fransen (Bolletje)
- Myrka van Gestel (Perfetti van Melle)
- Elise van Wijngaarden (Delicia)

Werknemers
- Victor Kloos (De Unie)

Adviseurs
- Johan Leferink (Leferink opleidingen & advies)
- Nienke Opsteeg (SOL)

Ondersteuning
- Marco Bijl, onafhankelijk voorzitter (Bijl recruitment en consultancy)
- Jasmijn van Vuure, secretaris (VBZ)

Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...