Duurzame Inzetbaarheid Medewerkers

Gezonde en gemotiveerde medewerkers zijn onmisbaar voor ieder bedrijf. Daarom zet de zoetwarenindustrie actief in op levensfasebewust beleid. De speciale Werkgroep Levensfasebewust beleid ontwikkelt hulpmiddelen die werkgevers helpen dit beleid op te zetten en succesvol uit te voeren. Ook adviseert de werkgroep aan de cao-partners over levensfasebewust beleid.

Vitaal, gemotiveerd en inzetbaar, dat is de ideale medewerker. Hij voelt zich goed en levert daardoor een grotere bijdrage aan zijn bedrijf. De Werkgroep Levensfasebewust beleid wil precies dat bereiken. De doelstelling van de werkgroep is het ontwikkelen van integraal levensfasebeleid voor de zoetwarensector. Daar kunnen alle werkgevers en werknemer van profiteren.

Gezonde toekomst
De werkgroep houdt zich bezig met diverse aspecten van het personeelsbeleid die invloed hebben op gezondheid en motivatie van medewerkers. De werkgroep verricht onderzoek naar en adviseert over onder meer:
- communicatie over levensfasebewust beleid;
- werken aan brede inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers;
- de positieve bijdrage van roosteren en flexibilisering.

Hulpmiddelen online
De werkgroep wil werkgevers en medewerkers praktische handvatten en concrete beleidsinstrumenten aanreiken. Zo kunnen zij zelf zorgen voor blijvende inzetbaarheid. Om te zorgen dat iedereen gemakkelijk toegang heeft tot deze adviezen en hulpmiddelen, wordt de nieuwe website Levensfasebewust Werken ontwikkeld. Dan kunnen alle bedrijven gemakkelijk met levensfasebewust beleid aan de slag.

Leden
Werkgevers
- Martijn Koenders (Pally Biscuits)
- Ruud Jonker (Continental Bakeries)
- Giovanni Kruit (Bolletje)

Werknemers 
- Jos Hendriks (FNV Bondgenoten)
- Roel van Riezen (CNV Vakmensen)
- John Kapteijn (De Unie)

Mobiliteit kan omhoog, ziekteverzuim naar beneden

Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...