Sociaal Fonds Zoetwaren

De sociale partners in de zoetwarenindustrie werken intensief samen. Maar dat lukt niet zonder financiële middelen. Daarom is het Sociaal Fonds (SF) Zoetwaren opgericht. Het fonds subsidieert en financiert activiteiten voor het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de sector. Dit is cruciaal voor paritaire projecten op het gebied van bijvoorbeeld arbo en scholing.

De Stichting Sociaal Fonds beheert het geld dat beschikbaar is voor activiteiten die goede arbeidsverhoudingen bevorderen. Dit geld gebruikt het SF onder meer voor voorlichting aan werkgevers en werknemers over de rechtsgevolgen van de CAO Zoetwaren. Daarnaast zet het SF adviseurs in voor voorlichting en informatievoorziening op het gebied van onder meer scholing, ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Aparte CAO
Het doel en de werkwijze van de Stichting Sociaal Fonds Zoetwaren zijn vastgelegd in een aparte cao: de CAO Sociaal Fonds Zoetwarenindustrie. In de CAO Sociaal Fonds zijn ook de statuten van de stichting opgenomen. Deze CAO is geldig tot 31 december 2019.

Leden
Werkgevers
- Bernd Postma, werkgeversvoorzitter (Delicia)
- Freek van Bijsterveld (Cloetta)
- Ramon de Visser (Mars)
- Jan den Hartog, penningmeester (Merba)

Werknemers 
- Adem Akdeniz, werknemersvoorzitter (FNV Bondgenoten)
- Roel van Riezen (CNV Vakmensen)
- Victor Kloos (De Unie)

Ondersteuning
- Marco Bijl, onafhankelijk voorzitter (Bijl Recruitment en consultancy)
- Jasmijn van Vuure, secretaris (VBZ)

AttachmentSize
Cao Sociaal Fonds voor de Zoetwarenindustrie 2019.pdf64.02 KB
Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...