Beroepscommissie

De CAO Zoetwaren is een uitgebreid en soms complex document. Hoe zorgvuldig de cao ook is opgesteld, soms kunnen werkgevers en werknemers de cao-tekst verschillend lezen. Dat kan conflicten opleveren. De sociale partners willen conflicten voorkomen en zorgen dat iedereen de cao op dezelfde manier uitlegt en toepast. Dan kunnen werknemers rekenen op gelijke behandeling en werkgevers op bescherming tegen oneerlijke concurrentie. Daarom is de Beroepscommissie ingesteld.

De Beroepscommissie doet uitspraak bij geschillen over de uitleg of toepassing van de bepalingen in de CAO Zoetwaren, zoals het beoordelingssysteem. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie ook dispensatie verlenen van het systeem van functiewaardering en het salarissysteem.

Oordelen en adviseren
De commissie kan onder meer oordelen bij geschillen of vragen over:
- uitleg en toepassing van bepalingen in de CAO Zoetwaren;
- de functie-indeling van werknemers;
- de procedure voor het beoordelingssysteem;
- het verlenen van dispensatie voor bepalingen in de CAO.
Daarnaast kan de Beroepscommissie het Georganiseerd Overleg (GO) gevraagd en ongevraagd adviseren over deze punten.

Geschillen voorleggen
Wil een werkgever of werknemer een geschil voorleggen aan de Beroepscommissie? Dat kan hij schriftelijk doen via het secretariaat van de commissie. De Beroepscommissie geeft ook schriftelijk en goed onderbouwd antwoord. De beslissing van de commissie is echter alleen bindend als beide partijen daarmee akkoord gaan. Het reglement van de Beroepscommissie is opgenomen als bijlage bij de CAO Zoetwaren.

Leden
Zowel de werkgeversvereniging als de gezamenlijke werknemersverenigingen mogen ieder drie leden en drie plaatsvervangende leden van de Beroepscommissie benoemen. Alle leden zitten drie jaar.

Werkgevers
Bernd Postma, werkgeversvoorzitter (Delicia) 
- Freek van Bijsterveld (Cloetta)
- Ramon de Visser (Mars)
- Jan den Hartog (Merba)

Werknemers
- Adem Akdeniz, werknemersvoorzitter (FNV)
- Roel van Riezen (CNV Vakmensen.nl)
- Victor Kloos (De Unie)

Ondersteuning
- Jasmijn van Vuure, secretaris (VBZ)

Meer informatie

AttachmentSize
Reglement van de Beroepscommissie (CAO Bijlage IV)58.11 KB
Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...