Bedrijfstakpensioenfonds

Een goed en waardevast pensioen voor alle werknemers in de branche. Dat is het voornaamste doel van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie. Het Bedrijfstakpensienfonds ziet toe op de pensioenopbouw en beheert de pensioengelden.

Werkgevers en werknemers betalen mee aan de werknemerspensioenen. Het is dus van belang dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de pensioengelden. Het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds houdt toezicht op de pensioenopbouw en beheert de pensioengelden. Het voornaamste doel is zekerheid creëren over een goed en waardevast pensioen voor alle deelnemers.

Meer informatie:

Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...