Corona-module opgenomen in Branche-RI&E!

19 november 20

De speciale Corona-module in de Branche-RI&E gaat over de aanpak van de risico’s als gevolg van het Coronavirus. Hiermee kan een bedrijf beoordelen of het voldoende maatregelen neemt om de Corona-richtlijnen van de overheid uit te voeren en de gezondheid van medewerkers te beschermen. In deze module wordt verwezen naar de onlangs aangepaste ‘Handreiking: Gezond werken in de zoetwaren tijdens de Coronacrisis’.
Door deze handreiking in te vullen krijgt een bedrijf zicht op de maatregelen die nog te nemen zijn. Noteer daarom alle genomen en nog te nemen maatregelen in een schriftelijk Coronabeleid van uw bedrijf. Wees daarin concreet en precies, want de Inspectie SZW kan de inventarisatie en het Coronabeleid van uw bedrijf opvragen.

De inventarisatie van de Coronarisico’s en de maatregelen daartegen zijn onderdeel van uw RI&E-verplichting. U kunt het door u op schrift gestelde Coronabeleid beschouwen als de aanvulling op de RI&E. Als u de acties wilt bewaken en wilt bijhouden wat u in de loop van de tijd gedaan hebt wat betreft het Coronabeleid, dan kunt u dit vastleggen en beheren in uw digitale RI&E. Deze aanvulling van de RI&E moet door een gecertificeerde arbo-kerndeskundige, bij voorkeur een hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist of arbeids- en organisatiedeskundige, worden getoetst als er meer dan 25 medewerkers in het bedrijf werkzaam zijn. Voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers geldt deze verplichting niet als u gebruik maakt van de Branche-RI&E.

Als bijlage staan hier met hyperlinks beide versies van de Handreiking en van de Branche-RI&E www.ams08.nl.  
 

 
Nb. de Word versie bevat concrete voorbeelden

overzicht nieuws

Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...